Rychle a bez komplikací

PassThru

Rychle a bez komplikací

PassThru Přímá linka k portálům OEM

 • Přímý přístup ke všem uvolněným diagnostickým, servisním a údržbovým datům
 • Jako řešení stand alone mega macs PC x-Change
 • Lze samozřejmě použít  i pomocí  mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42 SE, mega macs PC

Přehled

PassThru

PassThru je přímou linkou ke všem potřebným diagnostickým, servisním a údržbovým údajům o vozidlech podle normy Euro 5/6, které musí být poskytovány výrobci OE. Ideální pro rychlý a nekomplikovaný přístup k datům OEM a perfektní doplněk stávajících diagnostických systémů, díky nimž jste neustále akceschopní.

Servisní střediska, která již vlastní přístroje mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42SE nebo mega macs PC, mohou samozřejmě využívat příslušný VCI jako plnohodnotné rozhraní PassThru. Přesto má malá investice do mega macs PC x-Change jako doplňku ke stávajícímu řešení diagnostiky smysl. Hlavní důvod spočívá v tom, že zapisování potřebných dat z portálů OEM může trvat až několik hodin. Během této doby není možné diagnostický přístroj používat na jiné práce, což často vede ke zdržením při opravách. A to stojí peníze a někdy dojde i ke ztrátě zákazníka. Kdo chce vsadit na jistotu, pořídí si do servisního střediska mega macs PC x-Change jako plnohodnotný doplněk a nechá řešení software v pravém smyslu slova „pracovat za sebe“.

Downloads

Zde si stáhněte požadovanou instalační nápovědu pro software ovladače:

No downloads found

Informace o OEM

Pomoc při instalaci

Funkci PassThru lze používat u následujících osobních automobilů, nacházejících se na evropských trzích, homologovaných podle normy Euro 5, s hardware společnosti Hella-Gutmann Solution.

Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lexus, Mercedes, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen

V následující tabulce jsou uvedeny internetové stránky některých výrobců, resp. dovozců vozidel. Zde máte možnost otevřít cíleně správné internetové stránky a získat příslušné informace o opravách a údržbě podle kategorie 1 (Všeobecné informace o opravách a údržbě týkající se bezpečnosti) a kategorie 2 (informace o opravách a údržbě týkající se odcizení vozidla).

Následující výklady a rešerše jsou sestavené podle nejlepšího svědomí a vědomí. Společnost Hella Gutmann Solutions nepřebírá žádnou záruku nebo ručení za správnost a úplnost všech údajů a vyjádření na webových stránkách. Dále není společnost Hella Gutmann Solutions zodpovědná za odkazy na portály OEM, ani za jejich obsah.

Abarth: www.technicalinformation.fiat.com
Alfa: www.technicalinformation.fiat.com
Audi: www.erwin.audi.com
Bentley :www.erwin.bentleymotors.com
BMW: https://aos.bmwgroup.com
Citroen: www.service.citroen.com
Fiat: www.technicalinformation.fiat.com
Ford: www.etis.ford.com/home.do
Honda: www.techinfo.honda-eu.com
Hyundai: www.service.hyundai-motor.com
KIA: www.kia-hotline.com
Lamborghini: www.erwin.lamborghini.com
Lancia: www.technicalinformation.fiat.com
Lexus: www.lexus-tech.eu
Mazda: www.portal.mazdaeur.com
Mercedes: www.service-and-parts.net
Mini: oss.bmw.de/index.jsp
Opel: https://www.opel-infotech.com/standard.html?language=2
GM: http://opel-tis.eur.gm.com/imtportal
Saab http://opel-tis.eur.gm.com/imtportal
Peugeot: http://public.servicebox.peugeot.com/
Porsche: https://techinfo2.porsche.com/PAGInfosystem/VFModuleManager?Type=GVOLogin&lk=ELSE
Renault: www.infotech.renault.com
Dacia: www.infotech.renault.com
Seat: www.erwin.seat.com
Skoda: erwin.skoda-auto.cz
Smart: www.service-and-parts.net
Subaru: techinfo.subaru.com
Suzuki: www.serviceportal-suzuki.eu
Toyota: www.techdoc.toyota-europe.com
Volvo: http://vccs.volvocars.se/wsguide
Volkswagen: https://erwin.volkswagen.de

Při současném používání několika různých portálů výrobců originálních dílů na jednom počítači se mohou vyskytnout komplikace. Dle našich zkušeností je ale možné kombinovat některé automobilové výrobce. Dle typu použití i dalších programů se ale mohou kombinované portály navzájem negativně ovlivňovat. V ideálním případě proto doporučujeme používat pro každý portál automobilových výrobců jiný PC/notebook. Možným řešením je i segmentace pevného disku počítače s oddělenými operačními systémy. V každém případě je ale nutné dbát pokynů automobilových výrobců.

 

Pro registraci v online portálech smí výrobce /dovozce vozidla požadovat následující údaje:

Kategorie 1

 • Jméno a adresu provozovatele vozidla
 • Jméno zaměstnance (případně také e-mailovou adresu)
 • Údaje pro vystavení faktury
 • Doklad o daňovém identifikačním čísle provozovatele vozidla
 • Souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami příslušného výrobce / dovozce vozidla


Kategorie 2

Přístup k informacím o opravách a údržbě týkajících se odcizení vozidel je poprvé ze strany Evropské komise stanoven v Nařízení z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel Euro 5 a Euro 6. Pro získání informací o opravách a údržbě musí provozovatel vozidla podstoupit proces k uznání a autorizaci. Předpoklady jsou:

 • Registrace podle kategorie 1 u příslušného výrobce vozidla.
 • Jmenování osoby / osob, která má / které mají získat přístup
 • Kopie občanských průkazů podnikatelů a jmenované osoby / jmenovaných osob
 • Policejní výpisy z rejstříků trestů podnikatelů a jmenované osoby / jmenovaných osob
 • Pracovní smlouva /smlouvy jmenované osoby / jmenovaných osob
 • Zákonné pojištění odpovědnosti podniků
 • Adresa provozovatele
 • Povolení o stavebním využití jako servisní středisko pro vozidla
 • Dodržování administrativních procesů

Máte k PassThru další dotazy?

PassThru popisuje funkci, která umožňuje přeprogramování řídicích jednotek dle emisní normy Euro 5. Od 01. března 2010 jsou všichni automobiloví výrobci povinni poskytnout nezávislým autodílnám dílenské informace o opravách a umožnit jim přeprogramování řídicích jednotek. K programování je prostřednictvím PassThru vytvořeno přímé připojení mezi vozidlem v servisním středisku a výrobcem, takže je možné nahrát nový software řídicích jednotek.

Emisní norma Euro 5 definuje přípustnou výši hodnot škodlivin ve výfukových plynech a stanovuje výrobcům originálních dílů povinnost předávání informací autodílnám.Od zavedení normy musejí být tedy k dispozici servisní příručky, technické návody, schémata elektrického zapojení, chybové hlášky, informace sloužící k jednoznačné identifikaci vozidel a informace o speciálním nářadí.

SAE-J2534 označuje mezinárodní normu formulující základy pro normovanou komunikaci při programování řídicích jednotek ve vozidle. Každé rozhraní PassThru poskytované společností Hella Gutmann bylo vyvinuto a vyrobeno tak, aby odpovídalo požadavkům normy J2534.

Originální výrobci autodílů předepisují různé požadavky pro používání svých portálů a tím pro programování řídicích jednotek. Tyto požadavky naleznete na příslušných stránkách jednotlivých automobilových výrobců.

K využití PassThru je třeba přístroje mega macs PC, mega macs 42SE, mega macs 56 nebo mega macs 66 ve verzi software 49 SP 1 a počítač v dílně servisního střediska s přístupem k internetu. Navíc musí být vozidlo zásobováno elektrickou energií prostřednictvím externí nabíječky.

Za tímto účelem musí souhlasit verze software diagnostického přístroje, a také verze software HGS PassThru Setup. Ty poskytujeme ke stažení na domovské stránce společnosti Hella-Gutmann Solutions.

mega macs PC, mega macs 42SE, macs macs 56:
VCI musí být přímo (ne přes mechaniku) propojeno s dílenským PC a musí být zasunuto do OBD rozhraní vozidla. Dílenský PC musí být LAN kabelem připojen k internetu (možné je i stabilní WLAN připojení) a pokud se jedná o notebook, musí být tento připojen ke zdroji elektrického proudu. Při automatickém uvedení PC do pohotovostního provozu nebo dokonce při jeho vypnutí musí být přístroj deaktivován.
mega macs 66:
DT66 modul musí být vložen do modulové zásuvky mm66 a spolu s kabelem musí být zasunut do OBD rozhraní vozidla. Mega macs 66 musí být s dílenským PC propojen přímo prostřednictvím USB (ne přes mechaniku). Dílenský PC musí být LAN kabelem připojen k internetu (možné je i stabilní WLAN připojení) a pokud se jedná o notebook, musí být tento připojen ke zdroji elektrického proudu. Při automatickém uvedení PC do pohotovostního provozu nebo dokonce při jeho vypnutí musí být přístroj deaktivován.

Připojte přístroje podle popisu v bodě "Chyba!. Nebylo možné najít zdroj odkazu". Zapněte zapalování vozidla a spusťte program HGS PassThru komunikační test. Klikněte nyní na tlačítko „Test starten“ („Zahájit test“). Nyní dojde k testování spojení mezi počítačem – VCI (mega macs 66) – vozidlem a zobrazení zelenými, resp. červenými šipkami. Podrobnější popis ke komunikačnímu testu HGS PassThru a k odstranění chyb najdete v příručce.

Programování se spouští přes příslušný portál výrobce. Na portálu musí být založen účet. Cena za tuto funkci je různá, stanovuje si ji sám výrobce. Dobrý a aktuální přehled naleznete v brožuře „Informace o přístupu k technickým údajům automobilových výrobců“ Centrálního svazu německého automobilového průmyslu (ZDK).

1. Počítač nesmí být vypnutý / nesmí se nacházet v režimu spánku
2. Počítač nesmí být využívaný jinak
3. Firewall musí být deaktivovaný nebo nastavený (proxy)
4. Spojení LAN nesmí být přerušené
5. Diagnostické zařízení nesmí být v průběhu používané pro další práce na vozidle
6. Vozidlo musí být externě zásobované proudem
7. Ostatní spotřebiče ve vozidle je třeba deaktivovat (zohledněte údaje výrobce původního zařízení - OEM)
8. Spojení USB nesmí být přerušené

Neuvede-li výrobce originálních dílů jinak, musí být po programování řídicí jednotky nejméně na 30 sekund vypnuto zapalování. Po opětovném zapnutí zapalování by se nejprve měl provést kompletní systémový test a paměť chybových hlášek by měla být odečtena a vymazána. Během programování se mohou vyskytnout systémové vady. První zprovoznění vozidla se musí cíleně sledovat a měla by se případně provést zkušební jízda. Aby se zabránilo poškození naprogramované řídicí jednotky je nutné v každém případě dodržovat specifické pokyny výrobce.

Nic! Předpokladem je, že k dispozici máte přístroj mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs 56 nebo mega macs 66 a verze software 49 (SP1).

Výrobci vozidel účtují za používání svých portálů různé náklady. Navíc má každý výrobce vozidel svůj vlastní portál. Dobrý a aktuální přehled naleznete v brožuře „Informace o přístupu k technickým údajům automobilových výrobců“ Centrálního svazu německého automobilového průmyslu (ZDK).

Vysokorychlostní přístup k internetu není bezpodmínečně nutný, my Vám ho ale vřele doporučujeme. Dobu stahování softwaru ze serveru výrobců originálních dílů silně ovlivňuje právě rychlost internetu; rychlý internet tak pomůže výrazně zkrátit celkovou dobu procesu.

Programování závisí na tom, přes jakou sběrnici vozidla probíhá komunikace. Sběrnice CAN je výrazně rychlejší než K-linka. Doba závisí také na výkonu použitého dílenského PC a na rozsahu přenášených dat. Rozsah dat může být od několika kilobytů až po několik megabytů.

Zásadně rozlišujeme tři různé případy:

1. Je-li podporována funkce opakovaného programování a dojde-li během programování k chybě, bude software řídicí jednotky opakovaně přepsán. Tím bude řídicí jednotka i přes výskyt chyby aktualizovaná. Programování trvá jen déle, než bez výskytu chyby.
2. Není-li funkce opakovaného programování podporovaná a dojde-li během programování k chybě, bude programování ukončeno. Pokud lze zahájené programování vrátit do původního stavu, nedojde k aktualizaci řídicí jednotky. Funkce této řídicí jednotky ale zůstane zachovaná.

3. Není-li funkce opakovaného programování podporovaná a dojde-li během programování k chybě, bude proces programování přerušeno a programování potrvá delší dobu. Pokud ovšem nelze v zahájeném programování pokračovat, bude funkce řídicí jednotky narušená. Nelze zajistit její bezpečnou funkci a proto musí dojít k výměně řídicí jednotky.

Při současném používání několika různých portálů výrobců originálních dílů na jednom počítači se mohou vyskytnout komplikace. Dle našich zkušeností je ale možné kombinovat některé automobilové výrobce. Dle typu použití i dalších programů se ale mohou kombinované portály navzájem negativně ovlivňovat. V ideálním případě proto doporučujeme používat pro každý portál automobilových výrobců jiný PC/notebook. Možným řešením je i segmentace pevného disku počítače s oddělenými operačními systémy. V každém případě je ale nutné dbát pokynů automobilových výrobců.

Informace o OEM

Se svou novou aktualizací softwaru poskytuje společnost Hella Gutmann Solutions GmbH („HGS“) svým zákazníkům funkcionalitu „HGS-PassThru“. K používání HGS-PassThru je nutné akceptovat následující podmínky použití. Pokud podmínky použití neakceptujete, nemůžete HGS-PassThru používat. Použitelnost všech zbývajících funkcionalit tím není omezena.

Funkčnost Hgs PassThru

Výrobci vozidel pravidelně zveřejňují aktualizace softwaru pro elektronické řídicí prvky svých modelů vozidel, které jsou dostupné na trhu. Aby servisní dílna mohla provést danou aktualizaci, je nutné, aby uživatel nejdříve danou aktualizaci stáhl z webového portálu příslušného výrobce vozidla do dílenského počítače (PC, laptop, tablet nebo jiný). Odtud lze aktualizaci pomocí aplikace „HGS-PassThru“ převést do vozidla, které se nachází v servisní dílně. Celý průběh aktualizace s přetažením dat do vozidla se také označuje jako „Flash proces“. Aplikace HGS-PassThru se přitom stará pouze o přenos dat z dílenského počítače do vozidla v dílně.

Informace o OEM

Vyloučení a omezení odpovědnosti

Společnost HGS není výrobcem dat určených k převedení. Společnost HGS neodpovídá za

 • přenos dat z webových portálů výrobců vozidel do dílenského počítače (PC, laptop, tablet nebo jiný).
 • obsah a úplnost dat, která se přepojují prostřednictvím HGS-PassThru z počítače v servisním středisku k vozidlu.
 • napájení el. proudem potřebné k procesu přepojení.
 • datové kabely, potřebné k procesu přepojení, pokud nebyly dodány společností HGS.

Společnost HGS proto z tohoto důvodu nepřebírá žádné záruky za bezchybnost dříve uvedených předmětů a dat příp. za funkčnost dříve uvedených procesů. Pokud je škoda zaviněna tím, že uživatel nedbal nebo plně nedodržel požadavky vyjmenované v bodě 3, je záruční plnění a záruka společnosti HGS rovněž vyloučena.

Jinak je ručení společnosti HGS omezeno u úmyslných případů a hrubé nedbalosti. Poslední z uvedených případů vyloučení odpovědnosti neplatí při poraněních ohrožujících život, tělesných poraněních a při ohrožení zdraví.

Požadavky na obsluhu HGS-PassThru

Vozidlo, u kterého se provádí proces Flash, musí být připojeno na vhodné externí zařízení pro udržování napětí (nabíječka) podle požadavků popsaných na webovém portálu výrobce vozidel, protože nedostatečné napájení může vést k nechtěnému přerušení přenášení dat. Před každým procesem Flash musí uživatel HGS-PassThru mimo jiné zajistit, aby

 • jím používaný počítač v servisním středisku disponoval internetovým připojením, které splňuje požadavky výrobce vozidel,
 • používal nejnovější stav softwaru webového portálu výrobce vozidel (základní program a diagnostický rozsah).
 • jím používaný software a hardware, a také všechna jím provedená zadání v počítači v servisním středisku splňovala všechny ostatní požadavky, které vyžaduje portál výrobce vozidel; obzvláště musí uživatel používat výrobcem vozidel vyžadované přístupy/informace//bezpečnostní identifikace pro portál výrobce vozidel (základní program a diagnostický rozsah).
 • zohlednil veškeré bezpečnostní pokyny výrobce.
 • během procesu Flash bylo zapalování vozidla zapnuté, ledaže by webový portál výrobce vozidel výslovně předepisoval něco jiného.
 • se pro spojení dílenského počítače s příslušným vozidlem používala výhradně kabelová spojení (a žádná bezdrátová remote spojení) a tato kabelová spojení se odpojila až po dokončení procesu Flash, ledaže by webový portál výrobce vozidel výslovně předepisoval něco jiného.
 • veškerá kabelová vedení byla nepoškozená.
 • před postupem Flash byly odstraněny případné vady na elektrickém zařízení vozidla.
 • byl na všech zařízeních HGS, která budou pro postup Flash používána, nahrán vždy dostupný aktuální software.

Přihlásit se

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo:

Zapomněli jste heslo?

Registrieren